Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Otiorhynchus (Otiorhynchus) uncinatus Germar, 1824
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący głównie obszary górzyste w Europie Środkowej, docierający na zachód do Szwajcarii i Pirenejów, notowany też z Danii. W Polsce znany z Wlenia i okolic Legnicy na podstawie wzmianek sprzed przeszło stu lat i na tej podstawie notowany kilkakrotnie ze Śląska i zaliczany do chrząszczy krajowych (M. Łomnicki 1913). Chociaż S. Smreczyński (1966) nie uznał O. (O.) uncinatus Germ. za gatunek krajowy, a według L. Dieckmanna (1980) w Polsce ryjkowiec ten nie występuje, bowiem wszystkie zbierane przez K. Letznera okazy ze Śląska (zbiór przechowywany w Deutsche Entomologische Institut) należą do O. (O.) scaber (L.), to wbrew tym poglądom zaliczamy O. (O.) uncinatus Germ. do fauny Polski, ponieważ w zbiorze R. Scholza (Muzeum Przyrodnicze we Wrocławiu) znajdują się dobrze oznaczone okazy, zebrane w lipcu 1890 r. we Wleniu (Kania 1991). Występuje na niższych stanowiskach górskich. Poławiany w jasnych lasach liściastych i mieszanych, zaroślach kserotermicznych, na suchych zboczach i skarpach, głównie na roślinach zielnych, rzadziej na krzewach. Bionomia, niższe stadia rozwojowe i szczegóły rozrodu nie są znane. Postacie dojrzałe są aktywne nocą, za dnia kryjąc się w kępach trawy, wśród mchów i w ściółce. W terenie nie obserwowano żerowania, ale w hodowli (Dieckmann 1980) chrząszcze nadżerały świeże zielone liście głowienki pospolitej — Prunella vulgaris L. i babki lancetowatej — Plantago lanceolata L., jak również zwiędłe liście olszy szarej — Alnus incana (L.) Mnch. i tawuły — Spiraea sp.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 19 Dolny Śląsk okolice Legnicy Gerhardt 1891
KFP 19 Sudety Zachodnie Wleń Gerhardt 1889c, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kania 1991
KFP 19 Polska Hoffmann 1950
KFP 19 «Śląsk» Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Smreczyński 1966