Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) alpicola Boheman in Schönherr, 1843
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony od wschodniej Francji przez cały obszar Alp aż powyższe partie górskie w środkowej części Europy i Jugosławii. W Polsce nie stwierdzony w sposób pewny (Mroczkowski i Stefańska 1992), ale może być odkryty w polskich Tatrach, gdyż znany jest z licznych stanowisk po stronie słowackiej. Z uwagi na wymagania ekologiczne wzmianka o występowaniu w okolicy Rzeszowa jest niewiarygodna. Według M. Nowickiego (1873) gatunek ten wykazano z Galicji na podstawie źle oznaczonego okazu. Pierwsza informacja sprzed 140 lat o znalezieniu go w Karkonoszach była później przez 50 lat bezkrytycznie powtarzana przez innych badaczy, nawet przez J. Gerhardta (1890b), ale ten sam autor później (1910) nie zaliczył O. (D.) alpicola Boh. do fauny Śląska. M. Łomnicki (1911) skonstatował, że omawiany gatunek nie jest znany z polskiej części Karpat i następnie (1913) nie zaliczył go do fauny krajowej. Według S. Smreczyńskiego (1966) z Polski nie był wykazany, chociaż uprzednio (1936) stwierdził, że w zbiorach znajdują się okazy z Tatr zbierane przez B. Kotulę, ale jak wiadomo zbieracz ten poławiał również w słowackich Tatrach, co było chyba znane M. Łomnickiemu. Bionomia tego gatunku nie jest dokładnie poznana. Spotykany w strefie subalpejskiej i wysokoalpejskiej, zwłaszcza na skałach wapiennych i w pobliżu płatów śniegowych; w obszarze zlodowaceń alpejskich wielokrotnie łowiono tylko samice.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Related publications:

Bach M. 1854. Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland mit besonderer Rücksicht auf die preussischen Rheinlande. II. Band, 4. Lieferung. Coblenz, str. 149-392. – F, S: 18, 19, 20, 21.

Gerhardt J. 1890b. Fortsetzung des K.Letzner'schen Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, (N. F.) 15, str. 285-348. – F.

Gutfleisch V. 1859. Die Käfer Deutschlands, nach des Verfassers Tode Vorvollständigt und herausgegeben von Dr. Fr. Chr. Bose. Darmstadt, XVI + 664 str. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Letzner K. 1871. Verzeichniss der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, N. F., 2, XXIV + 328 str. – F. pdf icon

Pfeil O. 1866. Zwei entomologische Riesengebirgs-Excursionen. Berlin. Ent. Z., Berlin, 9, str. 219–233. – F.

Redtenbacher L. 1858. Fauna Austriaca. Die Käfer. Nach der analytischen Methode bearbeitet von... Zweite, gänzlich umgearbeitete, mit mehreren Hunderten von Arten und mit der Charakteristik sämmtlicher europäischen Käfergattungen vermehrte Auflage. Wien, CXXXVI + 1017 str., 2 tt. – F, S: 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20.

Schaitter I. 1870. Motyle i chrząszcze z okolic Rzeszowa. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 4, str. (30)–(36).– F.

Smreczyński S. 1936. Materiały do fauny Polski. Ryjkowce (Curculionidae) Muzeum Fizjograficznego Polskiej Akademii Umiejętności. Część I. Spraw. Kom. Fizjogr., Kraków, 70, str. 73–100. – F.

Zebe G. 1853. Synopsis der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera. Ent. Ztg., Stettin, 14, str. 33–40, 65–80, 113–120, 141–156, 173–182. – F.