Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) alpicola Boheman in Schönherr, 1843
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony od wschodniej Francji przez cały obszar Alp aż powyższe partie górskie w środkowej części Europy i Jugosławii. W Polsce nie stwierdzony w sposób pewny (Mroczkowski i Stefańska 1992), ale może być odkryty w polskich Tatrach, gdyż znany jest z licznych stanowisk po stronie słowackiej. Z uwagi na wymagania ekologiczne wzmianka o występowaniu w okolicy Rzeszowa jest niewiarygodna. Według M. Nowickiego (1873) gatunek ten wykazano z Galicji na podstawie źle oznaczonego okazu. Pierwsza informacja sprzed 140 lat o znalezieniu go w Karkonoszach była później przez 50 lat bezkrytycznie powtarzana przez innych badaczy, nawet przez J. Gerhardta (1890b), ale ten sam autor później (1910) nie zaliczył O. (D.) alpicola Boh. do fauny Śląska. M. Łomnicki (1911) skonstatował, że omawiany gatunek nie jest znany z polskiej części Karpat i następnie (1913) nie zaliczył go do fauny krajowej. Według S. Smreczyńskiego (1966) z Polski nie był wykazany, chociaż uprzednio (1936) stwierdził, że w zbiorach znajdują się okazy z Tatr zbierane przez B. Kotulę, ale jak wiadomo zbieracz ten poławiał również w słowackich Tatrach, co było chyba znane M. Łomnickiemu. Bionomia tego gatunku nie jest dokładnie poznana. Spotykany w strefie subalpejskiej i wysokoalpejskiej, zwłaszcza na skałach wapiennych i w pobliżu płatów śniegowych; w obszarze zlodowaceń alpejskich wielokrotnie łowiono tylko samice.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Zebe G. 1853, Bach 1854, Redtenbacher L. 1858, Gutfleisch 1859, Pfeil 1866, Letzner 1871, Gerhardt 1890b), Bierutowice (Pfeil 1866); Tatry (Smreczyński 1936); «Karpaty» (Horion 1951)