Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) alpigradus Miller, 1859b
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek górski, rozsiedlony w całym łuku karpackim od Siedmiogrodu aż po Tatry, wykazywany ponadto z południowej Słowacji oraz Węgier. W Polsce dotychczas nie stwierdzony w sposób pewny, ale może być odkryty w naszych Tatrach, gdyż znajdowany był po stronie słowackiej. Chociaż omawiany gatunek opisano z Tatr oraz podawano z Galicji jako występujący w Tatrach (M. Nowicki 1864, 1865), to M. Łomnicki (1911) wyraził opinię, że nie jest znany z polskiej części Karpat i później (1913) nie zaliczył O. (D.) alpigradus Mill. do fauny krajowej. Również S. Smreczyński (1966) zupełnie pominął ten gatunek w swoim kluczu do oznaczania podrodziny Otiorhynchinae, natomiast M. Mroczkowski i J. Stefańska (1992) zaliczają go do fauny Polski. Bionomia i wymagania ekologiczne nie są poznane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Kiesenwetter 1870, Reitter 1870b, Frieser 1981); Polska (Mroczkowski i Stefańska 1992)

Uwagi:
Tatry: — terra typica! dla O. alpigradus Miller