Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) apfelbecki Stierlin, 1887
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu, wykazywany z nielicznych stanowisk w Chorwacji, Bośni, Karyntii, Styrii oraz okolic Lwowa. W południowej części zasięgu występują samice i samce, w oderwanej części północnej tylko samice. W Polsce chrząszcz ten należy do rzadkości — notowano go tylko z dwu krain. Według M. Mroczkowskiego i J. Stefańskiej (1992) błędnie wykazany z okolic Sanoka (M. Nowicki 1858). Bionomia i cykl rozwojowy tego gatunku nie są znane. Postacie dojrzałe były łowione w okolicy Przemyśla na terenie pagórkowatym, od połowy maja do początku lipca, najczęściej na leszczynach, kilkuletnich dębach i młodych brzozach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Roztocze: rezerwat Czerkies (Kania 1991d), rezerwat Jarugi (Kuśka A.*); Beskid Wschodni: Przemyśl (Smulikowski 1922, Tenenbaum 1923, Trella 1934), okolice Przemyśla (Trella 1934, Trella 1939, Smreczyński 1936, Smreczyński 1955, Smreczyński 1966, Smreczyński 1966b, Petryszak 1982, Nowicki M. 1864); Polska (Winkler A. 1932, Lona 1936, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Karpaty» (Nowicki M. 1865)

Uwagi:
Beskid Wschodni: — locus typicus! dla O. kotulae Smul.,