Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) apfelbecki Stierlin, 1887
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu, wykazywany z nielicznych stanowisk w Chorwacji, Bośni, Karyntii, Styrii oraz okolic Lwowa. W południowej części zasięgu występują samice i samce, w oderwanej części północnej tylko samice. W Polsce chrząszcz ten należy do rzadkości — notowano go tylko z dwu krain. Według M. Mroczkowskiego i J. Stefańskiej (1992) błędnie wykazany z okolic Sanoka (M. Nowicki 1858). Bionomia i cykl rozwojowy tego gatunku nie są znane. Postacie dojrzałe były łowione w okolicy Przemyśla na terenie pagórkowatym, od połowy maja do początku lipca, najczęściej na leszczynach, kilkuletnich dębach i młodych brzozach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Roztocze rezerwat Czerkies Kania 1991d
KFP 19 Roztocze rezerwat Jarugi Kuśka A.*
KFP 19 Beskid Wschodni Przemyśl Smulikowski 1922, Tenenbaum 1923, Trella 1934
KFP 19 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934, Trella 1939, Smreczyński 1936, Smreczyński 1955, Smreczyński 1966, Smreczyński 1966b, Petryszak 1982, Nowicki M. 1864
KFP 19 Polska Winkler A. 1932, Lona 1936, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Karpaty» Nowicki M. 1865

Uwagi:
Beskid Wschodni: — locus typicus! dla O. kotulae Smul.,