Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) brauneri (Smirnov, 1910)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek mało znany, przed 80 laty opisany z Krymu oraz z okolic Puław, ale sam autor opisu przy tym stanowisku postawił znak zapytania. Prawdopodobnie zaszła tu pomyłka w zaetykietowaniu miejsca zbierania. W Polsce i w krajach sąsiednich nie występuje. Błędnie notowany z okolicy Puław przez innych autorów jedynie na podstawie prac D. Smirnowa (1910, 1910b, 1916). Z fauny krajowej został skreślony przez S. Smreczyńskiego (1960b) oraz M. Mroczkowskiego i J. Stefańską (1992). Wymagania środowiskowe, bionomia i niższe postacie rozwojowe nie są znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Wyżyna Lubelska Puławy Smirnov 1910, Smirnov 1910b, Pax 1917, Pax 1918b, Pongrácz 1923, Smirnov 1916

Uwagi:
Wyżyna Lubelska: — locus typicus! dla O. brauneri Smirnov.