Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) corvus Boheman in Schönherr, 1843
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek górski obejmujący zasięgiem łuk karpacki, od Beskidu po Bieszczady. W Polsce notowany z pięciu krain, głównie z Tatr, gdzie występuje przeważnie w strefie reglowej. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Śląsku nie znalazły potwierdzenia. Bionomia i cykl rozwojowy tego chrząszcza nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano na roślinach zielnych, krzewach i drzewach liściastych oraz iglastych, zwłaszcza na świerkach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: