Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) equestris (Richter, 1820)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony w Alpach Wschodnich, Sudetach, Karpatach i w Siedmiogrodzie, notowany poza tym z Bułgarii i Syberii, na wschód sięgający po Ałtaj (leg. J. Pawłowski — M. Mazur*). W Polsce znany głównie z górzystych krain południowych, gdzie lokalnie występuje również na terenach niżowych. Z uwagi na duże oddalenie od zwartego zasięgu wzmianka o znalezieniu tego górskiego gatunku w północnej części kraju budzi wątpliwości. Zasiedla lasy wilgotne i cieniste doliny rzeczne. Poławiany głównie na łąkach, młakach i nad potokami, zwykle na roślinach zielnych, rzadziej na krzewach i drzewach. Jako rośliny żywicielskie są podawane przez różnych autorów gatunki z rodzajów: bodziszek — Geranium L., babka — Plantago L., jaskier — Ranunculus L., podagrycznik — Aegopodium L., przywrotnik — Alchemilla L., szczaw — Rumex L., wiązówka — Filipendula Mill., wierzbownica — Epilobium L. i zawilec — Anemone L. Według M. Mazura* w polskich górach spotykany często na lepiężnikach — Petasites Mill.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Lipki koło Stargardu Honczarenko 1962b
KFP 19 Dolny Śląsk Świebodzice Richter 1820
KFP 19 Górny Śląsk Racibórz Kelch 1846, Roger 1856
KFP 19 Górny Śląsk Rudy kolo Kuźni Raciborskiej Roger 1856, Osterloff 1882
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Stobiecki 1883, Smreczyński 1932, Smreczyński 1936, Smreczyński 1960b, Mazur M. 1983
KFP 19 Wyżyna Lubelska Skierbieszów woj. Zamość Cmoluch 1971, Mazur M. 1992
KFP 19 Nizina Sandomierska Kłaj Smreczyński 1936
KFP 19 Nizina Sandomierska Niepołomice Smreczyński 1960b
KFP 19 Nizina Sandomierska Puszcza Niepołomicka Smreczyński 1966
KFP 19 Sudety Zachodnie Kiesenwetter i Märkel 1847, Uechtritz 1848, Gerhardt 1866, Gerhardt 1888d, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Pfeil 1866, Letzner 1871, Letzner 1876b, Koltze 1873, Stachowiak P. 1988b
KFP 19 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1853, Bach 1854
KFP 19 Beskid Zachodni Kelch 1846, Rottenberg 1868, Kiesenwetter 1870, Letzner 1871, Leder 1872, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Rybiński 1903, Kiss i Olesz 1907, Gerhardt 1910, Smreczyński 1936, Pawłowski J. 1967, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1991
KFP 19 Beskid Wschodni Trella 1934, Trella 1938, Smreczyński 1936
KFP 19 Bieszczady Smreczyński 1936, Petryszak 1977, Petryszak 1982
KFP 19 Bieszczady Zatwarnica Malkin B.*
KFP 19 Pieniny Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 19 Tatry Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1870b, Rybiński 1903, Tenenbaum 1931, Smreczyński 1936, Smreczyński 1963, Jakuczun i Kuśka 1979, Frieser 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1987, Knutelski 1993
KFP 19 Polska Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Śląsk» Germar 1824, Schilling 1829b, Schilling 1842b, Stierlin 1861, Schilsky 1888, Seidlitz 1891, Gerhardt 1900, Kuhnt 1912, Reitter 1870, Reitter 1916, Lona 1936, Horion 1951, Frieser 1981
KFP 19 «Galicja» Stierlin 1861
KFP 19 «Karpaty» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1963, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980
KFP 19 «Sudety» Smreczyński 1963, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980
KFP 19 «Beskidy» Roger 1856, Reitter 1870

Uwagi:
Dolny Śląsk: — locus typicus! dla Curculio equestris Richt., Piorunkowice woj. Opole (Gabriel 1911)
«Śląsk»: — terra typica! dla O. aerifer Germ.