Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) gemmatus (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Obszar rozsiedlenia obejmuje Alpy Wschodnie; ponadto notowany ze Szwajcarii, z Bośni, Czech, Słowacji, Chorwacji, Serbii, Węgier, Rumunii i Bułgarii. W Polsce nie występuje. M. Nowicki (1864, 1865) podał najpierw wzmiankę ogólną o występowaniu omawianego gatunku w Beskidzie Wschodnim i Karpatach, ale później (1873) ten sam autor stwierdził, że w Galicji gatunek ten nie występuje, bowiem był wykazany na podstawie źle oznaczonego okazu. Dane ogólnikowe o występowaniu na Śląsku były podawane w wątpliwość (Letzner 1871, Gerhardt 1890b), dlatego wzmianka M. Łomnickiego (1913) o zasiedleniu tego obszaru nie miała uzasadnienia. Również dane o występowaniu w byłych Prusach były kwestionowane przez innych autorów (Seidlitz 1875, Schilsky 1888, 1909). Według M. Mroczkowskiego i J. Stefańskiej (1992) błędnie wykazywany z Prus i Śląska.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie (Letzner 1871); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864); «Prusy» (Lentz 1861, Lentz 1879, Helm 1897); «Śląsk» (Osterloff 1882, Łomnicki M.A. 1913); «Karpaty» (Nowicki M. 1865, Winkler A. 1932, Frieser 1981)