Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) gemmatus (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Obszar rozsiedlenia obejmuje Alpy Wschodnie; ponadto notowany ze Szwajcarii, z Bośni, Czech, Słowacji, Chorwacji, Serbii, Węgier, Rumunii i Bułgarii. W Polsce nie występuje. M. Nowicki (1864, 1865) podał najpierw wzmiankę ogólną o występowaniu omawianego gatunku w Beskidzie Wschodnim i Karpatach, ale później (1873) ten sam autor stwierdził, że w Galicji gatunek ten nie występuje, bowiem był wykazany na podstawie źle oznaczonego okazu. Dane ogólnikowe o występowaniu na Śląsku były podawane w wątpliwość (Letzner 1871, Gerhardt 1890b), dlatego wzmianka M. Łomnickiego (1913) o zasiedleniu tego obszaru nie miała uzasadnienia. Również dane o występowaniu w byłych Prusach były kwestionowane przez innych autorów (Seidlitz 1875, Schilsky 1888, 1909). Według M. Mroczkowskiego i J. Stefańskiej (1992) błędnie wykazywany z Prus i Śląska.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Sudety Zachodnie Letzner 1871
KFP 19 Beskid Wschodni Nowicki M. 1864
KFP 19 «Prusy» Lentz 1861, Lentz 1879, Helm 1897
KFP 19 «Śląsk» Osterloff 1882, Łomnicki M.A. 1913
KFP 19 «Karpaty» Nowicki M. 1865, Winkler A. 1932, Frieser 1981