Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Otiorhynchus (Dorymerus) gemmatus (Scopoli, 1763)
Opis w KFP:
[tom 19]
Obszar rozsiedlenia obejmuje Alpy Wschodnie; ponadto notowany ze Szwajcarii, z Bośni, Czech, Słowacji, Chorwacji, Serbii, Węgier, Rumunii i Bułgarii. W Polsce nie występuje. M. Nowicki (1864, 1865) podał najpierw wzmiankę ogólną o występowaniu omawianego gatunku w Beskidzie Wschodnim i Karpatach, ale później (1873) ten sam autor stwierdził, że w Galicji gatunek ten nie występuje, bowiem był wykazany na podstawie źle oznaczonego okazu. Dane ogólnikowe o występowaniu na Śląsku były podawane w wątpliwość (Letzner 1871, Gerhardt 1890b), dlatego wzmianka M. Łomnickiego (1913) o zasiedleniu tego obszaru nie miała uzasadnienia. Również dane o występowaniu w byłych Prusach były kwestionowane przez innych autorów (Seidlitz 1875, Schilsky 1888, 1909). Według M. Mroczkowskiego i J. Stefańskiej (1992) błędnie wykazywany z Prus i Śląska.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 19 Sudety Zachodnie Letzner 1871
KFP 19 Beskid Wschodni Nowicki M. 1864
KFP 19 «Prusy» Lentz 1861, Lentz 1879, Helm 1897
KFP 19 «Śląsk» Osterloff 1882, Łomnicki M.A. 1913
KFP 19 «Karpaty» Nowicki M. 1865, Winkler A. 1932, Frieser 1981