Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Otiorhynchus (Dorymerus) lepidopterus (Fabricius, 1794)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek borealno-górski, występujący głównie we wschodniej części Europy Środkowej, na zachód docierający do Szwajcarii i Gór Środkowych; areał północny obejmuje Skandynawię po 65 stopień szerokości geograficznej. W Polsce ryjkowiec ten jest znany z terenów górskich w krainach południowych, a na oderwane stanowiska niżowe w okolicy Warszawy oraz na Nizinie Sandomierskiej mógł być zawleczony z gór wodami powodziowymi. Dane o zasiedleniu Pojezierza Mazurskiego oraz ogólnikowe wzmianki z byłych Prus należy odnieść do północnego areału występowania tego gatunku. Zamieszkuje miejsca chłodne w lasach iglastych i mieszanych. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do września na polanach, przesiekach, łąkach i pobrzeżach lasu. Jest gatunkiem polifagicznym — obserwowano żerowanie na igłach drzew iglastych, zwłaszcza świerka, ponadto na liściach jarzębiny pospolitej — Sorbus aucuparia L., wierzby szarej — Salix cinerea L., maliny właściwej — Rubus idaeus L. i rdestu wężownika — Polygonum bistorta L.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Mazurskie (Vorbringer 1904, Holdhaus 1939, Holdhaus i Lindroth 1939, Dieckmann 1980); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Cholewicka-Wiśniewska 1981); Góry Świętokrzyskie (Osterloff 1882, Gotwald 1968, Kuśka 1989c); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Sudety Zachodnie (Kiesenwetter i Märkel 1846, Kiesenwetter i Märkel 1847, Gerhardt 1866, Pfeil 1866, Mikulska i Węgorowska 1960, Noskiewicz i in. 1961, Stachowiak P. 1988b), Szklarska Poręba (Malkin B.*); Sudety Wschodnie (Kelch 1846, Zebe G. 1853, Bach 1854, Roger 1856, Joseph 1868, Joseph 1869); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Rottenberg 1868, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Smreczyński 1932, Smreczyński 1936, Mikulska i Węgorowska 1960, Pawłowski J. 1967, Gotwald 1968, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1858, Nowicki M. 1864); Bieszczady (Smreczyński 1936, Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Reitter 1870b, Osterloff 1882, Smreczyński 1936, Mikulska 1951, Mikulska i Węgorowska 1960, Szymczakowski 1962, Jakuczun i Kuśka 1979b, Petryszak 1982, Kuśka 1987, Knutelski 1993); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska północno-wschodnia (Koch K. 1992); «Prusy» (Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857, Lentz 1879, Schilsky 1888, Helm 1897, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Frieser 1981); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Schilling 1842b, Schilling 1845, Stierlin 1861, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Karpaty» (Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1884, Holdhaus 1912, Holdhaus 1939, Székessy 1934, Lona 1936, Holdhaus i Lindroth 1939, Mařan 1945, Noskiewicz i in. 1961, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980); «polska strona Karpat» (Łomnicki M.A. 1911); «Sudety» (Holdhaus 1912, Holdhaus 1939, Holdhaus i Lindroth 1939, Mařan 1945, Noskiewicz i in. 1961, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)