Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) novellae (Lona, 1925)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, notowany dotychczas tylko z Chorwacji oraz z okolicy Przemyśla. W Polsce należy do wielkiej rzadkości, znany dotychczas tylko z dwu muzealnych okazów (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Pan w Krakowie). Bionomia i cykl rozwojowy tego gatunku nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.