Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) novellae (Lona, 1925)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, notowany dotychczas tylko z Chorwacji oraz z okolicy Przemyśla. W Polsce należy do wielkiej rzadkości, znany dotychczas tylko z dwu muzealnych okazów (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Pan w Krakowie). Bionomia i cykl rozwojowy tego gatunku nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Beskid Wschodni Brylińce koło Przemyśla Trella 1934, Smreczyński 1966, Smreczyński 1966b
KFP 19 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Smreczyński 1955, Petryszak 1982
KFP 19 Polska Mroczkowski i Stefańska 1992