Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) obsidianus Boheman in Schönherr, 1843
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony w całym łuku Karpat, notowany ponadto z Chorwacji, Moraw i Alp Austriackich; w obrębie swego zasięgu znacznie pospolitszy w obszarze wschodnim. W Polsce występuje od Beskidu Zachodniego aż po Bieszczady, skąd jest znany z licznych stanowisk; nie notowany jeszcze z Tatr. Wprawdzie J. Gerhardt (1891e) podał ogólnikowo ten gatunek ze Śląska, ale sam zaznaczył, że pochodzenie okazów jest wątpliwe. Bionomia i wymagania środowiskowe poznane niedostatecznie. W Bieszczadach poławiany w piętrze regla dolnego, według M. Mazura* często na goryczce trojeściowatej — Gentiana asclepiadea L. i ciemiężycach — Veratrum L. W piśmiennictwie podawany jako gatunek polifagiczny.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.