Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) obtusus Boheman in Schönherr, 1843
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Endemiczny gatunek karpacki, rozsiedlony od Siedmiogrodu po Tatry i Beskid Zachodni. W Polsce chrząszcz ten należy do rzadkości — notowano go z Babiej Góry i nielicznych stanowisk w Tatrach. Bionomia tego gatunku nie jest dokładnie poznana. Na Babiej Górze spotykany w lipcu i sierpniu pod kamieniami w strefie kosodrzewiny. S. Stobiecki (1883) łowił go w dużej ilości w połowie lipca, niektóre osobniki podczas kopulacji.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.