Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) opulentus Germar, 1837b
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek górski, notowany głównie ze wschodniej części Karpat oraz z Siedmiogrodu, Banatu i Węgier. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w czterech krainach południowych. Wykazany z okolic Warszawy na podstawie dawnych okazów muzealnych (zbiory Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie oraz L. Hildta), które niestety spłonęły w czasie II Wojny Światowej. Okazy te mogły być dobrze oznaczone, zostały jednak prawdopodobnie zniesione wodami powodziowymi z okolic górskich. Zasiedla lasy górskie. Poławiano go na roślinach zielnych oraz drzewach liściastych i iglastych. Rozwój i stadia przedimaginalne nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Nizina Mazowiecka okolice Warszawy Tenenbaum 1923
KFP 19 Beskid Zachodni Petryszak 1982
KFP 19 Beskid Wschodni Nowicki M. 1858, Nowicki M. 1864, Trella 1934, Smreczyński 1936, Smreczyński 1966, Trella 1938, Cmoluch i in. 1979, Petryszak 1982
KFP 19 Bieszczady Smreczyński 1936, Smreczyński 1966
KFP 19 Pieniny Tenenbaum 1931, Smreczyński 1936, Smreczyński 1966, Petryszak i Biliński 1978, Petryszak 1981, Petryszak 1982
KFP 19 Polska Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 Polska Południowa Koch K. 1992
KFP 19 «Galicja» Seidlitz 1891
KFP 19 «Karpaty» Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913

Uwagi:
Nizina Mazowiecka: Stanowiska wątpliwe