Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) pinastri (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony od Alp Wschodnich przez Chorwację, Bośnię, Kotlinę Panońską aż po Siedmiogród i Podole, notowany też z Bawarii i Frankonii. W Polsce rzadko notowany z południowej części kraju. Przed przeszło stu laty wykazany z Zakopanego, ale w to stanowisko wątpi R. Kuntze (1930), co chyba obecnie nie ma uzasadnienia, gdyż znajdowano go w pobliskich Pieninach. Również błędna jest informacja, że z Polski nie był wykazany (Smreczyński 1966). Zamieszkuje tereny pagórkowate, podgórza i wyższe położenia górskie do strefy alpejskiej. Występuje głównie na przestrzeniach otwartych w dolinach rzek i potoków, na polanach leśnych i przesiekach, w widnych zaroślach, na skałach i suchych stokach. Postacie dojrzałe poławiano od marca do sierpnia na różnych roślinach zielnych, zwłaszcza na ciemiężyku białokwiatowym — Vincetoxicum officinale Mnch. Liczne okazy, jedynie samice, były zbierane w Birczy (M. Mazur*) na miedzy i ugorach — na śliwie tarninie — Prunus spinosa L., róży — Rosa L. i wielu gatunkach roślin zielnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Kotlina Nowotarska Zakopane Osterloff 1883
KFP 19 Beskid Wschodni Góry Słonne koło Sanoka Petryszak i Biliński 1978
KFP 19 Beskid Wschodni Pogórze Przemyskie — Bircza Mazur M.*
KFP 19 Pieniny Szczawnica Tenenbaum 1931, Kuntze i Noskiewicz 1938, Kuśka 1985b
KFP 19 Pieniny Małe Pieniny Petryszak 1981
KFP 19 Polska Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Śląsk» Seidlitz 1891
KFP 19 «Galicja Wschodnia» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913