Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) subdentatus Bach, 1854
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek środkowoeuropejski, występujący na obszarach górzystych od Polski i Słowacji aż po Francję. W Polsce notowany głównie z licznych stanowisk w Sudetach. Wzmianki ogólnikowe, bez podania stanowisk, o występowaniu na całym Śląsku oraz w Tatrach wymagają udokumentowania nowymi szczegółowymi materiałami. Wiadomości o trzech stanowiskach w okolicy Zwierzyńca, oderwanych od ogólnego zasięgu, nie mają dotychczas potwierdzenia w nowszych licznych pracach o ryjkowcach Roztocza. Zamieszkuje wilgotne i chłodne miejsca w reglu dolnym i górnym, w dolinach rzek i potoków. Żeruje na bylinach, krzewach i drzewach liściastych i iglastych. W okolicach Jeleniej Góry (M. Mazur*) zbierano liczne okazy na świerku pospolitym — Picea excelsa (Lam.) Lk. Samice składają jaja w czerwcu do gleby. Larwy żerują na młodych korzeniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: góra Radunia w Masywie Ślęży (Wanat M.*); Roztocze (Skuratowicz i Urbański 1953, Fijałkowski i Izdebski 1959); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1866, Horion 1935, Mikulska i Węgorowska 1960, Stachowiak P. 1988b), 10 miejscowości (Wanat M.*); Sudety Wschodnie (Koltze 1873), góra Śnieżnik (Wanat M.*); Tatry (Smreczyński 1936); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Stierlin 1861, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1913); «Karpaty Zachodnie» (Smreczyński 1936); «Sudety» (Smreczyński 1966, Dieckmann 1980)