Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) sulcatus (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony od Wysp Brytyjskich i południowych obszarów Fennoskandii przez środkową część Europy po północne Włochy, zawleczony do Ameryki Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W Europie Środkowej rozmnaża się partenogenetycznie. W Polsce notowany z ośmiu krain, głównie w zachodniej części kraju. Zasiedla na ogół tereny otwarte; często poławiano go w parkach i ogrodach miejskich, na polach, pobrzeżach lasu i suchych zboczach. Postacie dojrzałe są aktywne o zmroku i nocą, w ciągu dnia kryją się pod kamieniami, opadłym listowiem, wśród mchów i w detrytusie. Żerują na pączkach liściowych, młodych pędach i liściach drzew i krzewów, również owocowych i roślin ozdobnych; powodują niekiedy duże szkody na plantacjach winorośli, malin i truskawek. M. Mazur* zbierał liczne okazy w Krakowie na rdeście sachalińskim — Polygonum sachalinense Schm. Samice pokolenia jesiennego, zimujące, składają jaja do gleby wczesną wiosną, samice pokolenia wiosennego — w czerwcu-lipcu. Jedna samica może złożyć od kilkadziesięciu do kilkuset jaj. Larwy żerują na korzeniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Helm 1897
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 19 Pojezierze Mazurskie Puszcza Augustowska Wanat 1989
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Schumann 1908, Łomnicki M.A. 1913, Szulczewski 1922, Smulikowski 1923, Tenenbaum 1923, Myrdzik 1933
KFP 19 Nizina Mazowiecka Osterloff 1882, Łomnicki M.A. 1913, Smulikowski 1923, Tenenbaum 1923, Minkiewicz 1935, Kuntze R. 1936, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982
KFP 19 Dolny Śląsk Letzner 1871, Leder 1872, Letzner 1888c, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Oberstein 1916
KFP 19 Wzgórza Trzebnickie Trzebnica Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Osterloff 1882, Smreczyński 1929, Mazur M. 1983
KFP 19 Wyżyna Małopolska Łódź Wanat 1987
KFP 19 Wyżyna Małopolska Sandomierz Malkin B.*
KFP 19 Sudety Wschodnie Lądek-Zdrój Letzner 1888c
KFP 19 Polska Smreczyński 1966, Burdajewicz 1986, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Pomorze» Zebe G. 1853, Bach 1854
KFP 19 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1891
KFP 19 «Śląsk» Schilling i Rendschmidt 1835b, Schilling 1842b, Schilling 1845, Kuhnt 1912, Grosser i Oberstein 1915
KFP 19 «Hrabstwo Kłodzkie» Schilling 1845