Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Tournieria) coarctatus Stierlin, 1861
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek górski, obejmujący zasięgiem głównie Karpaty i północny Bałkan. W Polsce chrząszcz ten należy do rzadkości, notowano go tylko z czterech stanowisk beskidzkich i trzech pienińskich. Zasiedla niższe położenia górskie; występuje na pobrzeżach lasów liściastych i w jasnych zaroślach oraz na suchych murawach; niekiedy bywa zawlekany do ogrodów miejskich, gdzie zadomawia się i żeruje na bzie pospolitym (lilaku) — Syringa vulgaris L. W Polsce rozmnaża się partenogenetycznie (M. Mazur*). Bionomia i cykl rozwojowy nie są poznane. Postacie dojrzałe poławiano od maja do lipca na różnych krzewach, np. głogu, leszczynie, róży. Chrząszcze prowadzą skryty tryb życia, więc są często przeoczane; w dzień najczęściej przebywają w ściółce, a pojawiają się o zmroku.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.