Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Tournieria) fullo (Schrank, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony głównie w południowo-wschodniej części Europy, pojedynczymi stanowiskami wkraczający na ciepłe obszary w Europie Środkowej, sięgający na wschód po Kazachstan. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk tylko w pięciu krainach. Wzmianka ogólnikowa sprzed przeszło 180 lat o występowaniu tego ryjkowca na Śląsku, później powtarzana przez niektórych autorów, nie znalazła potwierdzenia w spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910). Zamieszkuje suche zbocza, nasłonecznione pobrzeża lasu, jasne zarośla, żywopłoty, winnice i ogrody w miastach. Niższe postacie rozwojowe nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do września. Jako rośliny żywicielskie były podawane w piśmiennictwie: winorośl właściwa — Vitis vinifera L., śliwa tarnina — Prunus spinosa L., grusza pospolita — Pirus communis L., bez pospolity (lilak) — Syringa vulgaris L., dąb — Quercus sp. i głóg — Crataegus sp. W Polsce żeruje głównie na śliwie tarninie, rzadziej na różach — Rosa L. (M. Mazur*).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.