Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Tournieria) pauxillus Rosenhauer, 1847
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek obejmujący zasięgiem Alpy, Karpaty i obszary górzyste Półwyspu Bałkańskiego. Występuje w dwu formach, z których w Polsce stwierdzono tylko formę rozmnażającą się partenogenetycznie (w jądrze komórkowym są 33 chromosomy). U nas chrząszcz ten należy do rzadkości, notowano go tylko z trzech krain, przy czym wzmianki o jego występowaniu w Tatrach opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, a z okolic Przemyśla sprzed pięćdziesięciu. Zamieszkuje podgórza oraz strefę regla dolnego i górnego. Spotykany w lasach mieszanych i iglastych, na jagodziskach i torfowiskach. Postacie dojrzałe prowadzą skryty tryb życia — kryją się pod kamieniami i gnijącym drewnem, w ściółce leśnej, chruście drzew iglastych i wśród mchów. Żerują na liściach drzew i krzewów; obserwowano obgryzanie brzegów liści olszy — Alnus sp.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.