Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Tournieria) rotundatus Siebold, 1847
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Nadrach lilakowiec był opisany z Gdańska, stanowiska najbardziej wysuniętego na północ w jego zasięgu ogólnym. Poza Polską notowany z Ukrainy, Kaukazu i Rumunii. W Polsce ryjkowiec ten występuje w osiedlach miejskich, gdzie łowiono go głównie na roślinach żywicielskich w parkach i ogrodach. Do roślin tych należą krzewy: liguster pospolity — Ligustrum vulgare L., bez pospolity (lilak) — Syringa vulgaris L. i śnieguliczka biała — Symphoricarpos albus (L.) Blaze. W ostatnich dziesięcioleciach ryjkowiec ten zdaje się aklimatyzować u nas również na stanowiskach naturalnych w południowej i północnej części kraju. Bionomia tego gatunku i jego cykl rozwojowy poznane są stosunkowo dobrze. Postacie dojrzałe są aktywne nocą, żerując na pączkach liściowych oraz liściach, na brzegach których wyżerają łukowate karby. Generacja dwuletnia. W maju-czerwcu samice składają jaja do gleby w pobliżu korzeni. Okres embrionalny trwa około dwu tygodni. Larwy żerują początkowo na delikatnych, później silniejszych korzeniach. Po przezimowaniu i wznowionym żerowaniu przepoczwarczenie następuje w lipcu-sierpniu, w komorach sporządzonych przez larwę w glebie na głębokości 5-10 cm. Stadium poczwarki trwa około dwu tygodni. Młode imagines ukazują się na powierzchni w sierpniu i są spotykane do późnej jesieni, następnie zimują w detrytusie pod roślinami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk i okolice (Siebold 1847, Bach 1854, Lentz 1861, Lentz 1871, Lentz 1876, Lentz 1879, Stierlin 1861, Stierlin 1872, Seidlitz 1875, Seidlitz 1891, Kraatz 1876, Helm 1880, Helm 1897, Czwalina 1885, Bail 1905, Bail 1906, Bail 1906b, Bail 1908, Kuhnt 1912, Timm 1915, Reitter 1916, Burkhardt 1919, Lengerken 1919, Lengerken 1919b, Lengerken 1920, Schulz C. 1923, Speiser 1928, Smreczyński 1932, Smreczyński 1976, Winkler A. 1932, Kniephof 1935x, Lona 1936, Horion 1951, Cykowski 1979b, Dieckmann 1980, Frieser 1981, Kania 1991, Koch K. 1992); Pojezierze Pomorskie: Golczew koło Myśliborza (Burkhardt 1919); Pojezierze Mazurskie (Lengerken 1919b, Lengerken 1920, Nunberg 1978, Nunberg 1978b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Burkhardt 1919, Lengerken 1920, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1966, Stachowiak P. 1979, Stachowiak P. 1982, Stachowiak P. i Baraniak 1980); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Trzebiński 1916, Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1931, Ruszkowski J.W. 1925b, Ruszkowski J.W. 1933, Smreczyński 1932, Smreczyński 1966, Smreczyński 1976, Kéler 1935, Kuntze R. 1936, Cholewicka-Wiśniewska 1981), Płock (Smreczyński 1966); Podlasie: Siedlce (Trzebiński 1916), Białystok (Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1966, Smreczyński 1976); Puszcza Białowieska (Karpiński 1958, Gotwald 1968); Górny Śląsk: Katowice (Schnaider Z. 1974); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Petryszak i Biliński 1978, Petryszak 1980), Kraków i okolice (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1966, Smreczyński 1976, Wanat 1987, Petryszak 1988, Petryszak 1991); Wyżyna Lubelska (Woroniecka-Siemaszkowa 1929, Tenenbaum 1931, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Smreczyński 1966, Smreczyński 1976, Petryszak 1980, Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie: Szklarska Poręba (Malkin B.*); Beskid Zachodni: Krynica, Muszyna (Petryszak 1982); Polska (Winkler A. 1932, Horion 1951, Dieckmann 1980, Frieser 1981, Lucht 1987, Koch K. 1992, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Tenenbaum 1923, Kéler 1927, Tenenbaum 1931); «Prusy» (Lentz 1857, Schilsky 1888, Horion 1951); «Śląsk» (Kéler 1927); «Galicja» (Lona 1936); «Wielkopolska» (Kéler 1927)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk — locus typicus! dla O. (T.) rotundatus Sieb.