Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Stomodes gyrosicollis Boheman in Schönherr, 1843
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony w południowo-wschodniej części Europy, wykazywany poza tym z Włoch i okolicy Paryża. W Polsce dotychczas nie stwierdzony w sposób pewny, ale istnieje prawdopodobieństwo odkrycia go w południowej części kraju, gdyż znane są jego liczne stanowiska na Słowacji. M. Łomnicki (1913) zaliczył tego ryjkowca do fauny krajowej na podstawie znalezisk w okolicy Lwowa i na Podolu. Ogólnikowa wzmianka jakoby S. gyrosicollis Boh. był zawleczony na Śląsk (Hoffman 1950) nie znalazła potwierdzenia. Według L. Dieckmanna (1980) dwa okazy sprzed około stu lat w zbiorze G. Kraatza, zaetykietowane ogólnikowo «Schlesien», były prawdopodobnie zbierane na Morawach. Według M. Mroczkowskiego i J. Stefańskiej (1992) w Polsce nie występuje. Zasiedla suche i ciepłe miejsca w widnych lasach liściastych, zaroślach, na pastwiskach, nasłonecznionych zboczach i murawach naskalnych. Postacie dojrzałe są aktywne nocą, dzień spędzając w ukryciu wśród traw, pod opadłym listowiem i w ściółce. Żeruje na lucernie siewnej — Medicago sativa L., lucernie nerkowatej — M. lupulina L. i koniczynie polnej — Trifolium pratense L. W kwietniu-maju samica składa jaja na szyi korzeniowej. Larwa żeruje na korzeniu. Nowe pokolenie ukazuje się na jesieni i zimuje.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 19 «Śląsk» Hoffmann 1950, Dieckmann 1980
KFP 19 «Galicja Wschodnia» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913
KFP 19 «Karpaty» Łomnicki M.A. 1884