Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Simo hirticornis (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową część Europy, notowany poza tym z Danii, południowej Szwecji, Francji i Włoch. W Polsce wykazany z nielicznych stanowisk, rozproszonych w różnych częściach kraju. Występuje w lasach, zadrzewieniach liściastych i mieszanych, zarówno na niżu, jak i w górach; rzadko poławiany w pobliżu rzek, w ogrodach, na ugorach i suchych zboczach. Jest gatunkiem polifagicznym, żerującym na liściach wielu roślin zielnych, krzewów i drzew liściastych; notowano go także jako szkodnika niszczącego pączki śliw i winorośli. Zimuje w ściółce. Rozmnaża się partenogenetycznie; nowe pokolenie ukazuje się w lipcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Dieckmann 1980); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Żary (Wagner H. 1941, Dieckmann 1980); Dolny Śląsk: Piotrowice, Środa Śląska, Góra Ślęża (Wanat M.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Osterloff 1882); Góry Świętokrzyskie (Osterloff 1882); Roztocze: Szczebrzeszyn (Kuśka A.*); Sudety Zachodnie: Karkonoski Park Narodowy (Stachowiak P. 1988b), 12 miejscowości (Wanat M.*); Sudety Wschodnie (Kelch 1846, Zebe G. 1853, Roger 1856), Młynowiec, Stronie Śląskie, Kletno, Sucha Przełęcz (Wanat M.*); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1858, Nowicki M. 1864); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Horion 1951); «Śląsk» (Schilling 1829b, Schilling 1842b, Schilling 1845, Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Dieckmann 1980); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Karpaty» (Nowicki M. 1865); «Sudety» (Smreczyński 1966, Biliński 1977)