Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Peritelus familiaris Boheman in Schönherr, 1834
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony w południowo-wschodniej Europie oraz w południowo-wschodniej części Europy Środkowej, sięgający na wschód po zachodni Kazachstan. W Polsce jest chrząszczem mało znanym, stosunkowo niedawno odkrytym na kilku stanowiskach w południowej części kraju, stanowiąc element pontyjski w naszej faunie. Zasiedla ciepłe stanowiska, zwłaszcza na glebach piaszczystych; poławiano go na pobrzeżach lasu, w ogrodach i na polach uprawnych, u nas w Białej Górze znaleziony na murawie kserotermicznej porośniętej roślinnością stepową. Polifag, żerujący na roślinach zielnych oraz drzewach; wyrządza niekiedy szkody w uprawach roślin, między innymi buraków oraz w sadach i winnicach. Obgryza pączki drzew owocowych oraz żeruje na liściach, robiąc na ich brzegach wycięcia w postaci karbów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Wyżyna Małopolska okolice Buska — cztery stanowiska Mazur M.*
KFP 19 Roztocze Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego Cmoluch 1987, Mazur M. 1992
KFP 19 Nizina Sandomierska okolice Mielca, okolice Przeworska Biliński 1977
KFP 19 Polska Mroczkowski i Stefańska 1992