Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Peritelus leucogrammus Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek występujący w południowo-wschodniej i środkowej części Europy, docierając na wschód do Azji Mniejszej i północnego Kazachstanu; wykazywany ponadto z południowej Syberii. W Polsce znany głównie ze stanowisk kserotermicznych w południowej części kraju, gdzie lokalnie poławiano go niekiedy w dużej licznie osobników. Wzmianka R. Kuntzego (1936d) o występowaniu w Krakowie nie ma dotychczas uzasadnienia; w zbiorach krajowych brak okazów dowodowych z tego miasta i jego okolicy (M. Mazur*). Informacja o występowaniu tego gatunku na Ziemi Kłodzkiej, oparta na wzmiance sprzed przeszło 140 lat, winna być potwierdzona udokumentowanymi materiałami. Jako rośliny żywicielskie były podawane przez różnych autorów: posłonek kutnerowaty — Helianthemum nummularium (L.) Dun., pięciornik wiosenny — Potentilla verna L., głóg jednoszyjkowy — Crataegus monogyna Jacq., lucerna sierpowata — Medicago falcata L., przelot pospolity — Anthyllis vulneraria L., cieciorka pstra — Coronilla varia L., szałwia łąkowa — Salvia pratensis L., bez pospolity (lilak) — Syringa vulgaris L. i krwawnik pospolity — Achillea millefolium L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Płutowo (Szymczakowski 1965); Dolny Śląsk (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Szymczakowski 1965, Kuśka 1973); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Kuntze R. 1936d); Wyżyna Małopolska (Błeszyński i Szymczakowski 1954, Błeszyński i Szymczakowski 1960, Błeszyński i Szymczakowski 1965, Smreczyński 1956, Smreczyński 1966, Cmoluch 1959, Cmoluch 1971, Petryszak 1966, Petryszak 1991, Szymczakowski 1972, Cmoluch i in. 1975, Biliński 1977, Mazur M. 1983); Góry Świętokrzyskie: Zagaje Grzegorzewickie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1959, Cmoluch 1963, Cmoluch 1986b, Szymczakowski 1965, Smreczyński 1966, Biliński 1977, Mazur M. 1983, Mazur M. 1992, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Szymczakowski 1965), rezerwat Gipsowa Góra koło Kietrza (Kuśka 1981c); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuntze i Noskiewicz 1938, Szymczakowski 1965), Pogórze Cieszyńskie (Kuśka 1977); Beskid Wschodni: Pogórze Przemyskie (Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Hoffmann 1950, Dieckmann 1980, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy Zachodnie» (Horion 1951); «Śląsk» (Schilling 1845, Zebe G. 1853, Bach 1854, Schilsky 1888, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Kuntze R. 1936d, Horion 1951, Smreczyński 1966, Petryszak 1982); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)