Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Peritelus leucogrammus Germar, 1824
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek występujący w południowo-wschodniej i środkowej części Europy, docierając na wschód do Azji Mniejszej i północnego Kazachstanu; wykazywany ponadto z południowej Syberii. W Polsce znany głównie ze stanowisk kserotermicznych w południowej części kraju, gdzie lokalnie poławiano go niekiedy w dużej licznie osobników. Wzmianka R. Kuntzego (1936d) o występowaniu w Krakowie nie ma dotychczas uzasadnienia; w zbiorach krajowych brak okazów dowodowych z tego miasta i jego okolicy (M. Mazur*). Informacja o występowaniu tego gatunku na Ziemi Kłodzkiej, oparta na wzmiance sprzed przeszło 140 lat, winna być potwierdzona udokumentowanymi materiałami. Jako rośliny żywicielskie były podawane przez różnych autorów: posłonek kutnerowaty — Helianthemum nummularium (L.) Dun., pięciornik wiosenny — Potentilla verna L., głóg jednoszyjkowy — Crataegus monogyna Jacq., lucerna sierpowata — Medicago falcata L., przelot pospolity — Anthyllis vulneraria L., cieciorka pstra — Coronilla varia L., szałwia łąkowa — Salvia pratensis L., bez pospolity (lilak) — Syringa vulgaris L. i krwawnik pospolity — Achillea millefolium L.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Pomorskie: Płutowo (Szymczakowski 1965); Dolny Śląsk (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Szymczakowski 1965, Kuśka 1973); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Kuntze R. 1936d); Wyżyna Małopolska (Błeszyński i Szymczakowski 1954, Błeszyński i Szymczakowski 1960, Błeszyński i Szymczakowski 1965, Smreczyński 1956, Smreczyński 1966, Cmoluch 1959, Cmoluch 1971, Petryszak 1966, Petryszak 1991, Szymczakowski 1972, Cmoluch i in. 1975, Biliński 1977, Mazur M. 1983); Góry Świętokrzyskie: Zagaje Grzegorzewickie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1959, Cmoluch 1963, Cmoluch 1986b, Szymczakowski 1965, Smreczyński 1966, Biliński 1977, Mazur M. 1983, Mazur M. 1992, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Szymczakowski 1965), rezerwat Gipsowa Góra koło Kietrza (Kuśka 1981c); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuntze i Noskiewicz 1938, Szymczakowski 1965), Pogórze Cieszyńskie (Kuśka 1977); Beskid Wschodni: Pogórze Przemyskie (Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Hoffmann 1950, Dieckmann 1980, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy Zachodnie» (Horion 1951); «Śląsk» (Schilling 1845, Zebe G. 1853, Bach 1854, Schilsky 1888, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Kuntze R. 1936d, Horion 1951, Smreczyński 1966, Petryszak 1982); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)