Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phyllobius (Pseudomyllocerus) sinuatus (Fabricius, 1801)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek występujący w południowej i środkowej części Europy oraz na Kaukazie. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w zachodniej i południowej części kraju. Zasiedla tereny nizinne i podgórza; występuje głównie na pobrzeżach rzek i lasów łęgowych. Żeruje na roślinach zielnych, krzewach i drzewach, głównie z rodziny różowatych — Rosaceae, jak na przykład śliwa tarnina — Prunus spinosa L., głóg — Crataegus sp., malina właściwa — Rubus idaeus L., pięciornik rozłogowy — Potentilla reptans L.; poławiano go poza tym na liściach brzozy, olszy i wierzby.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931), rezerwat Kozielec w nadleśnictwie Dębno (Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Schumann 1904, Schumann 1908, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Smreczyński 1932); Dolny Śląsk (Letzner 1863, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Obora (Kelch 1846), Racibórz (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Kruszyna koło Częstochowy (Lgocki 1908), Góry Pieprzowe (Cmoluch i in. 1975); Roztocze: Rogóźno woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934), Rzuchowa koło Tarnowa (Knutelski i Kubisz 1993); Pieniny: Krościenko (Petryszak 1980b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Bach 1854, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)