Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phyllobius (Parnemoicus) viridicollis (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową i północną część Europy (w Fennoskandii docierający do koła podbiegunowego), na południe sięgający po północne i środkowe Włochy oraz północne obszary Półwyspu Bałkańskiego. W Polsce zasiedla zarówno tereny nizinne, jak i górzyste; aczkolwiek nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Spotykano go zarówno w suchych, jak i w wilgotnych środowiskach: w dolinach rzecznych, na pobrzeżach lasów, wilgotnych łąkach, młakach, torfowiskach, suchych i naskalnych murawach i nasłonecznionych zboczach. Gatunek polifagiczny, notowany niekiedy jako szkodnik poziomek, malin, jabłoni, wierzby koszykarskiej oraz młodych drzew. Postacie dojrzałe żerują na różnych roślinach zielnych, krzewach i drzewach liściastych, larwy odżywiają się korzeniami; przepoczwarczenie odbywa się w glebie. Generacja jednoroczna.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Lentz 1857, Lentz 1879); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879, Smreczyński 1966, Cmoluch 1980); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Poznania (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Bogucki 1974, Stachowiak P. i Baraniak 1980); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Smreczyński 1966, Cmoluch 1980, Cholewicka-Wiśniewska 1981); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968); Dolny Śląsk: Niemodlin (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870); Górny Śląsk: Obora (Kelch 1846); Wyżyna Małopolska: Krzemionki Opatowskie (Kuśka 1989c); Góry Świętokrzyskie: Łysa Góra (Cmoluch 1980), Zagaje Grzegorzewickie (Kuśka 1989c); Nizina Sandomierska: Księżpol koło Biłgoraja (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Frenzel 1936, Petryszak 1971b, Stachowiak P. 1988b), Kopaniec koło Starej Kamienicy (Malkin B.*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni (Leder 1872, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Stefek 1939, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Osterloff 1882, Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Smreczyński 1966, Cmoluch 1980); «Prusy» (Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Bach 1854, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Karpaty» (Smreczyński 1966); «Sudety» (Smreczyński 1966)