Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phyllobius (Phyllobius) incanus Gyllenhal in Schönherr, 1834
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek wschodnio-europejski, na zachód docierający do południowej części Polski, Austrii i północnych Włoch. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk rozproszonych w południowej części kraju. Według S. Smreczyńskiego (1960b) omyłkowo wykazany ze Śląska (Horion 1951) oraz z Sudetów Zachodnich i Śląska Dolnego (Gerhardt 1910). Występuje na ciepłych stanowiskach w jasnych lasach liściastych na terenach nizinnych i pagórkowatych. Bionomia poznana fragmentarycznie; postacie dojrzałe poławiano w maju i czerwcu, żerowanie obserwowano na liściach dębów, rzadziej buków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Müller E. 1894); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kuntze i Noskiewicz 1938, Szymczakowski 1960, Petryszak 1966, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Petryszak 1966, Petryszak 1991, Mazur M. 1983); Góry Świętokrzyskie: Zagaje Grzegorzewickie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Petryszak 1982); Roztocze: Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Cmoluch 1987), Łabunie (Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Smreczyński 1960b); Beskid Zachodni (Petryszak i Knutelski 1987); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Smreczyński 1955, Smreczyński 1955c, Petryszak 1966), okolice Sanoka (Smreczyński 1966, Dieckmann 1980), Pogórze Przemyskie (Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Letzner 1883g, Seidlitz 1891, Gerhardt 1904, Kuhnt 1912, Kuntze i Noskiewicz 1938, Horion 1951, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980, Frieser 1981, Petryszak 1982); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)