Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Phyllobius (Phyllobius) urticae (De Geer, 1775)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony w południowej, zachodniej i środkowej części Europy, na północ sięgający po południowe prowincje Fennoskandii oraz Karelię, na wschód po Syberię i Kaukaz. W Polsce występuje od Pobrzeża Bałtyku aż po Sudety i Karpaty, nie jest jeszcze notowany z kilku krain. Żyje w dolinach rzek i potoków, na pobrzeżach lasu i zarośli, łąkach, polach, poboczach dróg i miejscach ruderalnych. Generacja jednoroczna. Imagines ukazują się w maju i spotykane są do lipca na różnych zielnych i krzaczastych roślinach; żerują głównie na pokrzywie zwyczajnej — Urtica dioica L., rzadko na olszy szarej — Alnus incana (L.) Mnch., wierzbie wiciowej — Salix viminalis L., głogu jednoszyjkowym — Crataegus monogyna Jacq., wyce ptasiej — Vicia cracca L., żywokoście lekarskim — Symphytum officinale L., poza tym notowany jako szkodnik poziomki pospolitej — Fragaria vesca L. i konopi siewnych — Cannabis sativa L. Według M. Mazura* omawiany gatunek jest monofagiem żerującym na pokrzywie zwyczajnej — Urtica dioica L. Samica składa jaja w maju do połowy czerwca. Larwy żerują na korzeniach, przezimowują, przepoczwarczają się w końcu marca łub w kwietniu.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Grentzenberg 1896, Gotwald 1968, Oko 1976, Kaczmarek S. 1991b); Pojezierze Mazurskie (Gotwald 1968, Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Kadłubowski i Czalej 1962, Bogucki 1974, Oko 1976, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smirnov 1913, Tenenbaum 1923, Smreczyński 1932, Ruszkowski J.W. 1938, Kinelski i Szujecki 1972, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982, Burakowski 1982); Podlasie: Puszcza Knyszyńska — dolina Pilnicy (Lasoń A.*); Puszcza Białowieska (Gutowski i Krzysztofiak 1988); Dolny Śląsk (Gerhardt 1910, Pomorski 1984); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Roger 1856, Chłodny 1978); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jabłoński 1869, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Smirnov 1913, Varendorff 1917b, Cmoluch i in. 1975, Wanat 1987); Góry Świętokrzyskie (Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Smirnov 1913, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Machowicz-Stefaniak 1977, Cmoluch i Minda 1978, Minda-Lechowska 1981, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1988, Mazur M. 1992); Roztocze (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska (Jabłoński 1869, Schaitter 1870, Viertl 1872), Osuchy nad Tanwią, Bagno Mulacin koło Aleksandrowa (Mazur M. 1992); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni (Anonim 1867b, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967, Kuśka 1982, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Knutelski 1991); Beskid Wschodni (Trella 1934); Bieszczady: Zatwarnica (Malkin B.*); Pieniny (Petryszak 1982, Petryszak 1987); Tatry (Łomnicki M.A. 1886, Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923, Smreczyński 1966, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Zebe G. 1853); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)