Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Phyllobius (Phyllobius) urticae (De Geer, 1775)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony w południowej, zachodniej i środkowej części Europy, na północ sięgający po południowe prowincje Fennoskandii oraz Karelię, na wschód po Syberię i Kaukaz. W Polsce występuje od Pobrzeża Bałtyku aż po Sudety i Karpaty, nie jest jeszcze notowany z kilku krain. Żyje w dolinach rzek i potoków, na pobrzeżach lasu i zarośli, łąkach, polach, poboczach dróg i miejscach ruderalnych. Generacja jednoroczna. Imagines ukazują się w maju i spotykane są do lipca na różnych zielnych i krzaczastych roślinach; żerują głównie na pokrzywie zwyczajnej — Urtica dioica L., rzadko na olszy szarej — Alnus incana (L.) Mnch., wierzbie wiciowej — Salix viminalis L., głogu jednoszyjkowym — Crataegus monogyna Jacq., wyce ptasiej — Vicia cracca L., żywokoście lekarskim — Symphytum officinale L., poza tym notowany jako szkodnik poziomki pospolitej — Fragaria vesca L. i konopi siewnych — Cannabis sativa L. Według M. Mazura* omawiany gatunek jest monofagiem żerującym na pokrzywie zwyczajnej — Urtica dioica L. Samica składa jaja w maju do połowy czerwca. Larwy żerują na korzeniach, przezimowują, przepoczwarczają się w końcu marca łub w kwietniu.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Lüllwitz 1916
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Grentzenberg 1896, Gotwald 1968, Oko 1976, Kaczmarek S. 1991b
KFP 19 Pojezierze Mazurskie Gotwald 1968, Wanat 1989
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Schumann 1908, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Kadłubowski i Czalej 1962, Bogucki 1974, Oko 1976, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Stachowiak P. 1984
KFP 19 Nizina Mazowiecka Osterloff 1882, Smirnov 1913, Tenenbaum 1923, Smreczyński 1932, Ruszkowski J.W. 1938, Kinelski i Szujecki 1972, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982, Burakowski 1982
KFP 19 Podlasie Puszcza Knyszyńska — dolina Pilnicy Lasoń A.*
KFP 19 Puszcza Białowieska Gutowski i Krzysztofiak 1988
KFP 19 Dolny Śląsk Gerhardt 1910, Pomorski 1984
KFP 19 Wzgórza Trzebnickie Siemianice koło Kępna Stachowiak P. 1992c
KFP 19 Górny Śląsk Roger 1856, Chłodny 1978
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Jabłoński 1869, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Mazur M. 1983
KFP 19 Wyżyna Małopolska Smirnov 1913, Varendorff 1917b, Cmoluch i in. 1975, Wanat 1987
KFP 19 Góry Świętokrzyskie Cmoluch 1980, Kuśka 1989c
KFP 19 Wyżyna Lubelska Smirnov 1913, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Machowicz-Stefaniak 1977, Cmoluch i Minda 1978, Minda-Lechowska 1981, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1988, Mazur M. 1992
KFP 19 Roztocze Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992
KFP 19 Nizina Sandomierska Jabłoński 1869, Schaitter 1870, Viertl 1872
KFP 19 Nizina Sandomierska Osuchy nad Tanwią, Bagno Mulacin koło Aleksandrowa Mazur M. 1992
KFP 19 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1853
KFP 19 Beskid Zachodni Anonim 1867b, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967, Kuśka 1982, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Knutelski 1991
KFP 19 Beskid Wschodni Trella 1934
KFP 19 Bieszczady Zatwarnica Malkin B.*
KFP 19 Pieniny Petryszak 1982, Petryszak 1987
KFP 19 Tatry Łomnicki M.A. 1886, Petryszak 1982
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923, Smreczyński 1966, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Prusy» Zebe G. 1853
KFP 19 «Śląsk» Weigel 1806, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912
KFP 19 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 19 «Galicja Północna» Nowicki M. 1873
KFP 19 «Karpaty» Nowicki M. 1873