Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Phyllobius (Phyllerastes) pictus (Steven, 1829b)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek występujący na Kaukazie, w Azji Mniejszej i południowo-wschodniej części Europy, na zachód docierający do południowej Słowacji, Węgier i Austrii. Z Polski i Prus błędnie wykazany (Mroczkowski i Stefańska 1992). Dawniej zaliczany do fauny krajowej przez M. Łomnickiego (1913) na podstawie okazów pochodzących z Podola. Wykazany z byłych Prus przez Lentza (1847, 1857), ale później ten sam autor (1866) skreślił ten gatunek z tego obszaru. Zasiedla suche, jasne lasy liściaste, zwłaszcza pobrzeża dąbrów. Przebieg rozrodu i stadia przedimaginalne nie są znane, bionomia poznana fragmentarycznie. Postacie dojrzałe żerują na liściach krzewów i drzew, zwłaszcza dębów. L. Dieckmann (1980) zbierał na Słowacji i Węgrzech samice z jajami w pierwszej połowie maja.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 19 «Prusy» Siebold 1847, Lentz 1857