Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Phyllobius (Dieletus) argentatus (Linnaeus, 1758)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony niemal w całej Europie (z wyjątkiem północnej części Fennoskandii), wykazywany ponadto z Syberii i Japonii. W Polsce bardzo pospolity, występujący od Pobrzeża Bałtyku po Sudety, Beskidy, Tatry i Bieszczady. Zasiedla jasne miejsca w lasach liściastych i mieszanych, zwłaszcza na ich pobrzeżach, doliny rzek i potoków, w górach sięga po strefę regli i połonin. Postacie dojrzałe poławiano od maja do lipca, w górach do sierpnia, na krzewach i drzewach liściastych, na bukach, dębach, brzozach, wierzbach, topolach, jabłoniach, klonach i dereniach. Żerują one na liściach, wyżerając otwory w blaszce liściowej; niekiedy notowano go jako szkodnika drzew owocowych. Bionomia i cykl rozwój owy tego gatunku są dość dobrze poznane, jednak sposób składania jaj przez samice był różnie obserwowany. Dawniejsi badacze podawali, że samica składa jaja na liściach, pod korę, w ściółkę i na korzeniach, natomiast L. Dieckmann (1980) obserwował w hodowli samicę składającą jednego dnia jaja w grupkach po 9-15 sztuk, między dwa liście zlepione wydzieliną. Larwy żerują na delikatnych korzeniach. Larwa ma pięć stadiów, z których ostatnie zimuje. Przepoczwarczenie następuje w marcu. Świeżo wylęgnięte imagines obserwowano w pierwszej połowie maja.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako: