Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Phyllobius (Ustavenus) pyri (Linnaeus, 1758)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek występujący prawie w całej Europie (prócz północnych części Fennoskandii), wykazywany ponadto z Iranu i Syberii. W Polsce pospolity, rozprzestrzeniony na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Żyje zarówno w zimnych, jak i kserotermicznych środowiskach; spotyka się go w jasnych lasach, nasłonecznionych stokach, pobrzeżach lasu i zarośli, żywopłotach, na łąkach, pastwiskach, torfowiskach, słonawiskach i miejscach ruderalnych. Postacie dojrzałe występują od kwietnia do czerwca — żerują na liściach krzewów i drzew liściastych. Generacja jednoroczna. Larwy rozwijają się w glebie; żerują na korzeniach, a ostatnie stadium zimuje i przepoczwarcza się wczesną wiosną.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Pobierowo koło Kamienia Pomorskiego (Pawłowski J. 1966), Gdańsk (Pinowska 1976), Wolin — Dargobądz (Malkin B.*); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931, Engel 1938), nadl. Dębno — rezerwat Kozielec (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie (Żurańska 1962, Żurańska 1962b, Gotwald 1968), Piduń koło Szczytna (Malkin B.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1904, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Kadłubowski i Czalej 1962, Bogucki 1974, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982); Podlasie: Różany stok (Malkin B.*); Dolny Śląsk: Niemodlin (Kelch 1846, Pomorski 1984); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Chłodny 1978, Chłodny 1982, Chłodny 1984b, Tomków 1978, Witrylak 1978, Chłodny i in. 1980); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jabłoński 1869, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Wiech 1984); Wyżyna Małopolska (Cmoluch i in. 1975, Wiech 1984, Wanat 1987); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Dieckmann 1979, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Anasiewicz 1964, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Fedorko 1966, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1985, Winiarska 1986, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1988, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch 1987, Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska: Damienice woj. Tarnów (Tomków 1978), Borowiec, Osuchy (Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie (Skwarra 1929, Stachowiak P. 1988b); Beskid Zachodni (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Gotwald 1968, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Nowicki M. 1868, Nowicki M. 1868b, Nowicki M. 1873, Wajgiel 1875); Polska (Wajgiel 1875, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1966, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1883g, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Dieckmann 1979); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)