Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Phyllobius (Ustavenus) pyri (Linnaeus, 1758)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek występujący prawie w całej Europie (prócz północnych części Fennoskandii), wykazywany ponadto z Iranu i Syberii. W Polsce pospolity, rozprzestrzeniony na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Żyje zarówno w zimnych, jak i kserotermicznych środowiskach; spotyka się go w jasnych lasach, nasłonecznionych stokach, pobrzeżach lasu i zarośli, żywopłotach, na łąkach, pastwiskach, torfowiskach, słonawiskach i miejscach ruderalnych. Postacie dojrzałe występują od kwietnia do czerwca — żerują na liściach krzewów i drzew liściastych. Generacja jednoroczna. Larwy rozwijają się w glebie; żerują na korzeniach, a ostatnie stadium zimuje i przepoczwarcza się wczesną wiosną.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Pobierowo koło Kamienia Pomorskiego Pawłowski J. 1966
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Pinowska 1976
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Wolin — Dargobądz Malkin B.*
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Bielinek nad Odrą Zumpt 1931, Engel 1938
KFP 19 Pojezierze Pomorskie nadl. Dębno — rezerwat Kozielec Gotwald 1968
KFP 19 Pojezierze Mazurskie Żurańska 1962, Żurańska 1962b, Gotwald 1968
KFP 19 Pojezierze Mazurskie Piduń koło Szczytna Malkin B.*
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Schumann 1904, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Kadłubowski i Czalej 1962, Bogucki 1974, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Stachowiak P. 1984
KFP 19 Nizina Mazowiecka Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982
KFP 19 Podlasie Różany stok Malkin B.*
KFP 19 Dolny Śląsk Niemodlin Kelch 1846, Pomorski 1984
KFP 19 Wzgórza Trzebnickie Siemianice koło Kępna Stachowiak P. 1992c
KFP 19 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Chłodny 1978, Chłodny 1982, Chłodny 1984b, Tomków 1978, Witrylak 1978, Chłodny i in. 1980
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Jabłoński 1869, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Wiech 1984
KFP 19 Wyżyna Małopolska Cmoluch i in. 1975, Wiech 1984, Wanat 1987
KFP 19 Góry Świętokrzyskie Gotwald 1968, Dieckmann 1979, Kuśka 1989c
KFP 19 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Anasiewicz 1964, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Fedorko 1966, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1985, Winiarska 1986, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1988, Mazur M. 1992
KFP 19 Roztocze Tenenbaum 1913, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch 1987, Mazur M. 1992
KFP 19 Nizina Sandomierska Damienice woj. Tarnów Tomków 1978
KFP 19 Nizina Sandomierska Borowiec, Osuchy Mazur M. 1992
KFP 19 Sudety Zachodnie Skwarra 1929, Stachowiak P. 1988b
KFP 19 Beskid Zachodni Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Gotwald 1968, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 19 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934
KFP 19 Bieszczady Petryszak 1977, Petryszak 1982
KFP 19 Pieniny Petryszak 1980b, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 19 Tatry Nowicki M. 1868, Nowicki M. 1868b, Nowicki M. 1873, Wajgiel 1875
KFP 19 Polska Wajgiel 1875, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1966, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Prusy» Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Lentz 1879
KFP 19 «Śląsk» Weigel 1806, Schilling 1845, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1883g, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Dieckmann 1979
KFP 19 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886
KFP 19 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 19 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 19 «Hrabstwo Kłodzkie» Schilling 1845