Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phyllobius (Hoplophyllobius) pilicornis Desbrochers des Loges, 1872
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek występujący głównie w południowo-wschodniej Europie, skąd dociera do południowej Polski, Słowacji, Węgier i Austrii. W Polsce należy do rzadkości — notowano go tylko z trzech krain. Spotykany na drzewach i krzewach liściastych, zwłaszcza leszczynie — Corylus avellana L. Wszystkie okazy z Polski są samicami, co nasuwa przypuszczenie, że gatunek ten rozmnaża się u nas partenogenetycznie (M. Mazur*). Bionomia i stadia przedimaginalne nie są poznane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.