Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Argoptochus quadrisignatus (Bach, 1856b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, notowany dotychczas z Podola, Bukowiny, południowej Polski oraz z Turyngii. Pewne stanowiska tego ryjkowca położone są w południowej części kraju, przy czym ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Śląsku opierały się na wzmiance sprzed przeszło stu lat o znalezieniu na Wzgórzach Strzegomskich; dane te wymagają jednak potwierdzenia nowymi materiałami. Żyje w suchych i ciepłych środowiskach. Bionomia i rozwój nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano na zboczach kserotermicznych na suchych murawach i nasłonecznionych polanach śródleśnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.