Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Omias globulus (Boheman in Schönherr, 1843)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek kserotermofilny, mało znany, notowany z nielicznych stanowisk na Ukrainie, Węgrzech, Słowacji i w Polsce. U nas notowany tylko z jednego stanowiska: zasiedla wzgórza kserotermiczne ze skałkami gipsowymi. Niższe stadia rozwojowe, przebieg rozwoju oraz rośliny żywicielskie nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano na niskich roślinach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Małopolska: rezerwat stepowy w Chotlu Czerwonym (Smreczyński 1956, Smreczyński 1966), wzgórza gipsowe nad dolną Nidą (Szymczakowski 1960, Mazur M. 1983); Polska (Frieser 1981, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Dieckmann 1980)