Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Omiamima concinna (Boheman in Schönherr, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, notowany z południowej i wschodniej Francji, Szwajcarii, północnych Włoch, Jugosławii, Austrii i Węgier. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony (Mroczkowski i Stefańska 1992). Jedyna wzmianka sprzed około 90 lat o znalezieniu tego gatunku w Górze (Gerhardt 1903b, 1903d) nie znalazła później (1910) potwierdzenia w spisie chrząszczy śląskich.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1903b, Gerhardt 1903d)