Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Omiamima hanakii (Frivaldszky, 1865)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do całego łuku karpackiego, przy czym w Karpatach Wschodnich pospolity, w zachodniej części areału spotykany znacznie rzadziej. W Polsce znany z licznych stanowisk w Gorcach, Beskidzie Wyspowym i Bieszczadach. Występuje w lasach, zwłaszcza bukowych, na drogach i pobrzeżu polan, w ściółce, spróchniałych pniach, wśród mchów i pod opadłym listowiem. Stadia przedimaginalne, przebieg rozwoju i rośliny żywicielskie nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano w maju i lipcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.