Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Omiamima mollina (Boheman in Schönherr, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony głównie w środkowej części Europy, notowany ponadto z Wysp Brytyjskich, Danii, południowej Norwegii oraz z Serbii. W Polsce wykazywany z nielicznych stanowisk w siedmiu krainach południowych. Zasiedla środowiska wilgotne — poławiano go od kwietnia do lipca na pobrzeżach wód i lasów, na łąkach wilgotnych, zwłaszcza w dolinach rzecznych, na groblach, tamach i skarpach dróg, Jako rośliny żywicielskie podawane są szczawie — Rumex L. oraz krwiściąg lekarski — Sanguisorba officinalis L., rdest wężownik — Polygonum bistorta L., jaskier bulwiasty — Ranunculus bulbosus L. i żywokost lekarski — Symphytum officinalis L. Bionomia poznana fragmentarycznie. Według L. Dieckmanna (1980) samica w hodowli dożyła jaja 25 maja, a larwy wylęgły się po 10 dniach; larwy występują w lecie i na jesieni przepoczwarczenie następuje jesienią, a imagines ukazują się na roślinach w kwietniu. Brak danych o pokarmie larw.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Dolny Śląsk Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kania 1991b
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Rybiński 1897, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980, Mazur M. 1983, Knutelski i in. 1986
KFP 19 Góry Świętokrzyskie Gotwald 1968, Knutelski i in. 1986, Kuśka 1989c
KFP 19 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1910, Kania 1991b
KFP 19 Sudety Wschodnie Kozłówki koło Kietrza Kuśka 1981
KFP 19 Sudety Wschodnie Kłodzko Kania 1991b
KFP 19 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980
KFP 19 Bieszczady Petryszak 1977
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Śląsk» Schilsky 1888, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1951, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980
KFP 19 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910