Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Omiamima rufipes (Boheman in Schönherr, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, wykazywany dotychczas z nielicznych stanowisk na Podolu, w Polsce, Rumunii, Karyntii i Turyngii. W Polsce notowany tylko z okolic Przemyśla. Występuje na zalesionych zboczach lessowych. Bionomia i cykl rozwojowy tego ryjkowca nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Beskid Wschodni Łuczyce koło Przemyśla Trella 1934, Smreczyński 1955
KFP 19 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Kuntze i Noskiewicz 1938, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980, Petryszak 1982
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913, Frieser 1981, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 Polska Południowa Koch K. 1992
KFP 19 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Lona 1938