Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Omiamima villosa (Formánek, 1911)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Jedyny dotychczas znany okaz tego gatunku został znaleziony w Mutniewicach koło Czeczerska w guberni homelskiej, zaliczonej pomyłkowo do «Russisch-Polen» i na tej podstawie błędnie wykazany z Polski (Mroczkowski i Stefańska 1992). Zaliczenie go do naszej fauny (M. Łomnicki 1913) jest nieaktualne.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913, Winkler A. 1932