Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhinomias forticornis (Boheman in Schönherr, 1843)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w południowo-wschodniej i środkowej części Europy, na zachód docierający do Włoch i Francji, notowany też z Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce wykazywany z południowej części kraju, głównie z Sudetów i Karpat, ponadto z nielicznych stanowisk niżowych i na podgórzach. Zasiedla miejsca wilgotne w lasach liściastych, zwłaszcza bukowych. Bionomia poznana fragmentarycznie. Larwy zimują w glebie, przepoczwarzenie następuje wiosną. Postacie dojrzałe ukazują się w kwietniu i przeżywają do września, a optimum pojawu przypada na czerwiec. Chrząszcze w dzień kryją się w ściółce, wśród mchów, pod kamieniami i wilgotnym listowiem; w nocy prowadzą aktywny tryb życia — żerują na świeżych i zwiędłych liściach, nawet opadłych, wyżerając ich brzegi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Polentz 1937, Kuśka 1989); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Smreczyński 1932, Smreczyński 1966, Mazur M. 1983); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Petryszak 1988); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Stobiecki 1883, Gerhardt 1890b); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1854); Beskid Zachodni (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Wanka 1920, Smreczyński 1932, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988); Beskid Wschodni: Brylińce koło Przemyśla (Trella 1934); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Seidlitz 1891, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Smreczyński 1966, Dieckmann 1980); «Sudety» (Smreczyński 1966, Dieckmann 1980); «Beskidy» (Wanka 1915); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b)