Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trachyphloeus alternans Gyllenhal in Schönherr, 1834
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej, południowej i środkowej części Europy, wykazywany także z Danii i dwu południowych prowincji Szwecji. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w południowej i zachodniej części kraju. Występuje na suchych i ciepłych siedliskach, miejscach piaszczystych, zboczach kserotermicznych, suchych pastwiskach i pobrzeżach lasu. Rozmnaża się partenogenetycznie. Postacie dojrzałe żerują na różnych roślinach zielnych. Larwa odbywa rozwój na korzeniach pogłonka kutnerowatego — Helianthemum nummularium (L.) Dun., zimuje i przepoczwarcza się wiosną roku następnego.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska okolice Poznania Schumann 1908, Szulczewski 1922
KFP 19 Dolny Śląsk Legnica Kolbe W. 1924
KFP 19 Dolny Śląsk Gogolin Polentz 1935
KFP 19 Górny Śląsk Polentz 1936e
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Lgocki 1908, Mazur M. 1983
KFP 19 Wyżyna Małopolska Szymczakowski 1960, Cmoluch i in. 1975, Mazur M. 1983, Petryszak 1991, Wanat 1992
KFP 19 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Miczulski i Olszewski 1973, Łętowski 1981, Mazur M. 1983, Mazur M. 1992
KFP 19 Roztocze Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Łętowski 1981, Mazur M. 1992
KFP 19 Sudety Wschodnie Dzierżysław koło Głubczyc Polentz 1936e
KFP 19 Beskid Zachodni Cieszyn Wanka 1920
KFP 19 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 Polska Południowa Smreczyński 1966
KFP 19 «Śląsk» Horion 1951
KFP 19 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 19 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884