Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Trachyphloeus alternans Gyllenhal in Schönherr, 1834
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej, południowej i środkowej części Europy, wykazywany także z Danii i dwu południowych prowincji Szwecji. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w południowej i zachodniej części kraju. Występuje na suchych i ciepłych siedliskach, miejscach piaszczystych, zboczach kserotermicznych, suchych pastwiskach i pobrzeżach lasu. Rozmnaża się partenogenetycznie. Postacie dojrzałe żerują na różnych roślinach zielnych. Larwa odbywa rozwój na korzeniach pogłonka kutnerowatego — Helianthemum nummularium (L.) Dun., zimuje i przepoczwarcza się wiosną roku następnego.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska okolice Poznania Schumann 1908, Szulczewski 1922
KFP 19 Dolny Śląsk Legnica Kolbe W. 1924
KFP 19 Dolny Śląsk Gogolin Polentz 1935
KFP 19 Górny Śląsk Polentz 1936e
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Lgocki 1908, Mazur M. 1983
KFP 19 Wyżyna Małopolska Szymczakowski 1960, Cmoluch i in. 1975, Mazur M. 1983, Petryszak 1991, Wanat 1992
KFP 19 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Miczulski i Olszewski 1973, Łętowski 1981, Mazur M. 1983, Mazur M. 1992
KFP 19 Roztocze Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Łętowski 1981, Mazur M. 1992
KFP 19 Sudety Wschodnie Dzierżysław koło Głubczyc Polentz 1936e
KFP 19 Beskid Zachodni Cieszyn Wanka 1920
KFP 19 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 Polska Południowa Smreczyński 1966
KFP 19 «Śląsk» Horion 1951
KFP 19 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 19 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884